كل عناوين نوشته هاي مليحه قاين ابراهيم آبادي

مليحه قاين ابراهيم آبادي
[ شناسنامه ]
خدايا دلم تنگ چمران است...! ...... دوشنبه 98/4/17
يکي از متعدد انحرافات اخلاقي ديني ...... دوشنبه 97/11/1
مطلبي زيبا از استاد ملکيان ...... دوشنبه 96/7/3
من از تحصيلکرده ها و از کويرم(سرزمين فقر و سختي) ...... يكشنبه 96/1/6
دروغ عجيب سنجش و دانش ...... پنج شنبه 95/12/26
چرا گريه بر امام حسين(ع)!؟ ...... يكشنبه 95/8/2
چه شد ار کله بيفتد چه غم ار کمر ندارم ...... جمعه 94/8/22
چه زيبا خالقي دارم ...... پنج شنبه 94/6/5
دعا موجب قرب إلي الله ...... سه شنبه 94/6/3
سيم خاردارهاي نفس ...... يكشنبه 94/6/1
گر به دولت برسي، مست نگشتي، مردي! ...... يكشنبه 94/5/25
دنيازدگي و غرور، دزدان در کمين انسانيت ما ...... شنبه 94/5/3
نقشي از نام محبوب ...... دوشنبه 94/4/15
بر لب جوي نشين و گذر عمر ببين ...... دوشنبه 94/4/8
دلم براي خدا تنگ شده ...... سه شنبه 94/3/5
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها